Durgun Elektrik

durgunelektrikgösterisi

Elektrik hakkında ön bilgi verildikten sonra, Van de Graaff jeneratörünün çalışma prensibi anlatılır.

Elektrik, şimşek ve kazağınızı çıkartırken oluşan kıvılcımlar! Ne ilgisi var demeyin, statik elektrikle ilgili bildiklerinizi ve bilmediklerinizi sizlere gösterelim. Yüklerin ne gibi etkileşimleri olduğu gösterilir.

Sıvı Azot

sıvıazotgösterisi

Bu gösteride, çok soğuk bir madde olan sıvı azot kullanılarak; sıcaklık farkının maddeleri nasıl etkilediğinden bahsedilir.

Bunun için maddeleri, sıcaklığı -196'C olan sıvı azot içine daldırarak etkilerini gözleriz. Çok soğukta canlıların metabolizmasının ne gibi değişikliklere uğradığını, yaşamın devam edip etmeyeceğini deneylerle gözlemleriz. Ayrıca, sıvı azotun günlük yaşamda nerelerde kullanılabileceği de gösterilmektedir.

Kimyasal Tepkimeler

kimyasaltepkimelergösterisi

Kimyasal olarak, maddenin kendi özelliklerini kaybedip, yeni özelliklerde maddeler oluşturması olarak tanımlayabileceğimiz tepkimeler, sıklıkla kısa bir zaman dilimi içerisinde gözlenebilen etkiler yaratır. Kimyasal tepkimelerin özellikleri, eğlenceli ve etkili bir biçimde gösterilmektedir.